מידע בנושא תקינה אקוסטית: תקנות הרעש, תקנות אקוסטיקה, ותקנות רעש ואקוסטיקה בינ"ל.

 

אכיפת רעשחוקים ותקנות בתחום הרעש הסביבתי.

מידע וקישורים עבור החוקים והתקנות המרכזיים העוסקים במפגעי רעש סביבתי, ועיקריהם.

קרא עוד


 

אכיפת רעשחוקים ותקנות בתחום האקוסטיקה.

מידע וקישורים עבור החוקים והתקנות המרכזיים העוסקים בליקויי אקוסטיקה ועיקריהם.

קרא עוד


 

אכיפת רעש בינ"למדידת תקינה אקוסטית בינ"ל.

מידע וקישורים עבור החוקים והתקנות המרכזיים באירופה, ארה"ב וארגון הרעש העולמי, העוסקים בליקויי אקוסטיקה ומפגעי רעש סביבתיים .

קרא עוד