הגורמים המשפיעים על מפלסי הרעש מרכבות:

רעש מתנועת רכבות יכול ומהווה מפגע אקוסטי חריף עבור אזורי מגורים הסמוכים למסילות הרכבת.

לגורמים הבאים קיימת השפעה מכרעת על מפלסי הרעש שימדדו מתנועת הרכבות:

מספר הרכבות ותדירותן כתלות בשעות היממה.
סוג הרכבות- רכבות משא/ רכבות נוסעים. ככל שהרכבת ישנה יותר ובמצב תחזוקתי ירוד יותר כן מפלסי הרעש יגברו. רכבות משא הינן רועשות יותר מרכבות נוסעים.
מהירות הרכבת- ככל שמהירות הרכבת עולה כן עולה מפלס הרעש.
עקום המסילה, זווית המסילה משנה את מפלס הרעש הנמדד.

פתרונות אקוסטים ודרכי צמצום למפלסי הרעש מרכבות:

למעשה בנוסף לפתרון הקיר האקוסטי קיימים מספר אמצעים נוספים לצמצום מפלסי הרעש:
במפלט קטר הרכבת או קרונוע נדרש קיום במצב תקין של משתיק קול המונע ביעילות בקיעת רעשי נפץ מהמפלט
אמצעי נוסף הוא ציפוי גלגלי הרכבת בחומר ריסון dumping המקטין את עצמת הרעש הנפלט.
התקנה בתחתית הקטר והקרונות של סינר שיכסה את גלגלי הרכבת לשם מניעת רעש
התקנת ציפוי אקוסטי על המשטחים שמתחת לקרונות הרכבת יבלע חלק מהרעש
תחזוק המסילה באופן שיצמצם מפלסי רעש בשל מסילה שאינה חלקה, מניעת מצב שבו פני גלגלי הרכבת כוללים משטחים מישוריים אלא שמירה על פני גלגלים חלקים