אתרוג אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת ISO/IEC 17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות- IEC17025, (מעבדה מוסמכת מס' 320),לביצוע הבדיקות המופיעות בהסמכה:

  • קול הולם,
  • קול נישא באוויר,
  • לחץ קול צנרות,
  • רעש מעליות- לחץ קול מעליות,
  • בדיקת רעש סביבתית בתוך מבנה בהתאם לתקנון למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990.

למעבדה אישור לביצוע מדידות לאקוסטיקת מבנים ע"י IOA אנגליה. (Institute Of Acoustics), מהגופים המובילים במערב אירופה בנושא אקוסטיקת מבנים.