תסקירים וחוו"ד אקוסטית

תסקיר סביבה אקוסטי.

ייעוץ ותסקיר סביבה אקוסטי-

לתב"ע, היתר בניה, טופס 4, התנגדויות, ,תסקיר אקוסטי לבריכה, חיזוי התפשטות רעש

חוות דעת אקוסטית לביהמ"ש-

 חוו"ד משפטית בתחום הרעש והאקוסטיקה.


קרא עוד >>

רעש תחבורה

מדידת רעש תחבורה: רעש מכבישים, רעש רכבות, רעש מטוסים.

סקר רעש כבישים

סקר רעש רכבות

רעש מטוסים -

אקוסטיקת מבנים

מעבדה מוסמכת ISO/IEC 17025 לבדיקת ליקויי אקוסטיקה. בודק אקוסטיקה:

בדיקה אקוסטית - קול הולם

בדיקת אקוסטיקה- קול נישא באוויר

מדידת לחץ קול רעש צנרת 

 מדידת רעש מעלית

מדידת קרינה ושדה מגנטי

בדיקת קרינה ושדה מגנטי, מודד קרינה.

 מדידת קרינה אנטנה סלולרית

 מדידת שדה מגנטי ממתקני חשמל 

מדידת רעידות

ניטור רעידות

מדידה וניטור רעידות.

  מדידת רעידות מציוד בניה או מציוד מעבדה

תחנות ניטור רעידות

תחנת ניטור רעש מקוונת

ניטור רעש

תחנת ניטור רעש עם פורטל מקוון .

 מדידת מפלסי רעש מציוד בניה כולל פורטל מקוון וקבלת התראות

 תחנות ניטור רעש לפרקי זמן ארוכים וקצרים