תסקירים וחוו"ד אקוסטית

תסקיר סביבה אקוסטי.

ייעוץ אקוסטי לתב"ע-

יועץ אקוסטיקה הכנת תסקירים אקוסטיים עבור היתר בניה, מדידות רעש לקבלת טופס 4, מומחיות לסיוע בהתנגדויות לתב"ע לתביעות מטרדי רעש בהתאם לסעיף 197 ירידת ערך מקרקעין.

סקר חיזוי רעש-

יועץ אקוסטי לביצוע חיזוי מפלסי רעש, הערכת מפלסי דציבלים, חיזוי התפשטות רעש, סימולציות רעש.

חוות דעת אקוסטית לביהמ"ש-

מתן עדות מומחה לאקוסטיקה כולל מומחה מכריע  מטעם ביהמ"ש. הכנת חוו"ד משפטית בתחום הרעש והאקוסטיקה. מתן חוו"ד נגדית בתחומי הרעש והאקוסטיקה.

תסקיר אקוסטי

יועץ אקוסטיקה לביצוע סקר מפלסי רעש חזויים והכנת נספח אקוסטי בהתאם לדרישות התסקיר הסביבתי האקוסטי של המשרד להגנת הסביבה.
כגון: תסקיר רעש למבני מגורים, תסקיר אקוסטי למבני משרדים, תסקיר אקוסטי למבני תעשיה, תסקיר אקוסטי לקבלת היתר לבניית בריכת שחיה, תסקיר אקוסטי למפלסי רעש צפויים ממטווח ירי, ועוד.

ייצוג מול הרשויות-

ייצוג של היזמים מול הרשויות לקידום ההיתרים בנושאי סביבה ואקוסטיקה ע"י יועץ אקוסטיקה. כולל וועדות תכנון, וועדות ערר וכדו'.


קרא עוד

מדידת רעש סביבתי

מדידת  מפלס רעש. מדידת רעש דציבלים. מודד רעש.

 מדידת רעש מזגן-

מדידת רעש מזגנים, מערכות מיזוג אוויר ומפוחים. מבוצעת בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן, והחוק למניעת מפגעים התשכ"א.

ניטור רעש מגן ילדים -

מדידות מפלסי רעש מגן ילדים . כולל הקמת תחנת ניטור רעש לאורך כל שעות פעילות הגן.

רעש מוסיקה ורעש מכלי נגינה-

מדידת רעש תופים, רעש פסנתר, רעש מוסיקה- וכל מטרד רעש אחר. 

מדידות רעש דציבלים מאולם ארועים-

ניטור מפלסי רעש מאולמות שמחה. מדידת מטרדי רעש ממקומות בילוי.

 מדידת רעש כלבים ורעש בע"ח-

מדידת  מטרדי רעש מבע"ח שונים: רעש כלבים, רעש תוכים, רעש תרנגולות ועוד.


קרא עוד

רעש מכלי תחבורה

תסקיר אקוסטי: מדידות רעש כבישים, רעש רכבות, רעש מטוסים.

סקר רעש כבישים

מדידת  מפלסי רעש כבישים עפ' הקריטריונים האקוסטיים שקבעה הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים. מדידת רעש מכביש מבוצעת לאורך 3 שעות ומעלה, וכוללת את שעות העומס עפ' הנחיות הוועדה.
משרדנו מבצע הערכת המטרד האקוסטי לצורך דוח שמאי. אנו מתקינים תחנת ניטור רעש למשך שבועות וחודשים , כולל התראות מפלסי רעש וחריגות דרך האינטרנט כולל חיווי ואפשרות שמיעה באודיו של מפלסי הרעש

סקר רעש רכבות

- מדידות רעש מרכבות מתבצעת בהתאם לתקן ISO 1996 חלק 2, והמלצת המשרד להג"ס לקריטריונים לרעש מתנועת רכבות.  אנו מתקינים תחנת ניטור רעש למשך שבועות וחודשים , כולל התראות מפלסי רעש וחריגות דרך האינטרנט כולל חיווי ואפשרות שמיעה באודיו של מפלסי הרעש

רעש מטוסים -

מדידת האקלים האקוסטי מרעש מטוסים בהתאם לסולם Ldn והשוואתו לתמ"א 4/2 (מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים) , וכן להוראות חוק הטיס, התשע"א - 2011, התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן והחוק למניעת מפגעים.  אנו מתקינים תחנת ניטור רעש למשך שבועות וחודשים , כולל התראות מפלסי רעש וחריגות דרך האינטרנט כולל חיווי ואפשרות שמיעה באודיו של מפלסי הרעש


קרא עוד

אקוסטיקת מבנים

בדק בית, בדיקת ליקויי אקוסטיקה. בודק אקוסטיקה.

מעבדה מוסמכת לביצוע מדידות אקוסטיקת מבנים לתקן  ISO/IEC 17025 על ידי  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

, וכן הסמכה לבדיקות אקוסטיקת מבנים ע"י ה- IOA: Institute Of Acoustics

בדיקה אקוסטית - קול הולם

- בדיקת התקינות האקוסטית  בצמד רצפה-תקרה (מצלול גוף). עמידה בתקן ישראלי 1004 חלק 1. מיועד למקרים של שמיעת רעש נקישות וגרירות מכיוון התקרה בשל בידוד אקוסטי לקוי בצמד רצפה/ תקרה.

בדיקת אקוסטיקה- קול נישא באוויר

בדיקת תקינות אקוסטיקה של קירות בהתאם לתקן ישראלי 1004 חלק 1בין דירות. מיועד למקרים של שמיעת קולות כגון  דיבור ומוסיקה מהשכנים, בשל בידוד אקוסטי לקוי .

מדידת לחץ קול רעש צנרת וקבועי אינסטלציה-

מדידות רעש צנרת, רעש משאבות מים ורעש מקבועי אינסטלציה. בהתאם לתקן ישראלי 1004 חלק 4. מיועד למקרים של שמיעת הורדת מים באסלה, רעש זרימת מים כיור ומקלחות, רעש משאבות מים ומשאבות חום.

בדיקת רעש מעלית-

ביצוע מדידת רעש לצורך בדיקת עמידת מפלסי הרעש ממעלית בתקן ישראלי בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות 1004 חלק 3.


קרא עוד