אינדקס שירותי בדיקות רעש ואקוסטיקה ,מדידת דציבלים, וליקוי אקוסטי במבנה-

אינדקס מדידות אקוסטיקה על ידי מעבדה המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות:

כאשר קיים בדירה ליקוי אקוסטיקה של קול הולם, קול נישא, רעש צנרות או רעש ממעליות, הדרישה הינה לבצע מדידה אקוסטית בהתאם לסדרת תקנים 1004 של מכון התקנים, על מנת לבחון עמידה או חריגה מהתקן.
סדרת תקנים אלו, מחייבת כי המדידה תבוצע על ידי מעבדה לאקוסטיקה המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

מעבדות אלו מבצעות בדיקות בין מעבדתיות לנכונות הערכים הנמדדים ומחויבות לכיול ציוד המדידה, מומחיות במדידה, ומערכת ניהול איכות נוקשים.

אפשר לבצע מדידה לבחינת קיום ליקוי בניה בתחום האקוסטיקה גם על ידי מי שאינו מעבדה, 
אך יש לזכור כי חוות הדעת מועברת כחלק מכתב התביעה, אל הקבלן או היזם. מייד כשהיזם/ קבלן יקבל חוו"ד אקוסטית שאינה של מעבדה מאושרת, יקל עליו לדחות את החוו"ד מהסיבה הפשוטה שבוצעה שלא בהתאם לתקן כנדרש. 

 

בדיקת אקוסטיקה קול הולם: Impact Sound Transmission.על ידי מעבדת אתרוג אקוסטיקה  המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאקוסטיקת מבנים

ביצוע בדיקה אקוסטית בדירה, מדידת קול הולם- מדידת לחץ קול הולם: עמידת צמד תקרה רצפה  בדירה בת"י אקוסטי 1004-1.

הסבר על בדיקת קיום ליקויי אקוסטיקה בדירה, ותקנים אקוסטים לבידוד אקוסטי , שיטות מדידת בידוד אקוסטי , יועץ אקוסטיקה ועוד


 

 רעש נישא באווירבדיקת אקוסטיקה קול נישא באוויר: Sound Transmission Sound, Air Borne Noise 

על ידי מעבדת אתרוג אקוסטיקה  המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאקוסטיקת מבנים

ביצוע בדיקת בידוד אקוסטי: מדידת קול  נישא- קול נישא באוויר  בין קירות משותפים או צמד רצפה תקרה  בהתאם  לתקנים האקוסטים.

הסבר על הגורמים המשפיעים על עוצמות הקול מדירת השכנים-  דהיינו בידוד אקוסטי לקוי, וכן פירוט תקנים אקוסטים בתחום הבידוד האקוסטי.

קרא עוד


 

רעש צנרתמדידת רעש מקבועי אינסטלציה- לחץ קול צנרות. 

על ידי מעבדת אתרוג אקוסטיקה  המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאקוסטיקת מבנים

מידע בנושא מדידת רעש ממערכות אינסטלציה: צנרות ומערכות מיים וביוב במבנה, ועמידתם בתקן אקוסטי לרעש צנרת.

הסבר על בדיקת קיום עמידה בתקן רעש מקבועי שרברבות, 1004 חלק 4 - התקן לרעש צנרת, מומחה לאקוסטיקה ועוד.

קרא עוד


 

רעש מעליתמדידת רעש מעלית.

על ידי מעבדת אתרוג אקוסטיקה  המאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאקוסטיקת מבנים

מידע בנושא בדיקת רעש ממעלית, מדידת דציבלים מחדר מכונות: עמידתם בתקן אקוסטי לרעש מעליות ת"י 1004 חלק 3,

ודרכים להפחתת מפלסי הרעש מהמעלית.

קרא עוד