מטרד כתוצאה מרעידות במבנה: building vibrations הינו נושא שנחקר היטב בספרות המקצועית. בהתאם למחקרים שנעשו נקבעו מדדים לספי רעישות במבנים אשר החל מהם צפוי להתקיים מטרד nuisance  לשוהים במבנה.

רעידות במבנים מאופיינות בתנודות בתדרים קבועים ואמפליטודה יציבה. הרעידות בד"כ מורגשות דרך הרצפה. בדרך כלל הרעידות הינן בציר Z האנכי למרות שיתכנו גם רעידות בצירים האופקיים X,Y.

רעידות במבנים גוררות מספר נזקים אפשריים:
יצירת מטרד לדיירים
הפרעה לתפקוד ציוד רגיש
פגיעה באלמנטי שלד במבנה וחיבורים.

קיימים מספר מקורות פנימיים לרעידות, בתוך בניינים:
מערכות צי'לרים ומיזוג אוויר
מערכות מעליות
צנרות ומשאבות
פעילות של הדיירים כגון הליכה, פעילות ספורטיבית, חדרי כושר.

מקורות חיצוניים, מחוץ לבניין של רעידות הינם:
פעילות סייסמית, כבישים, רכבות, מפעלי תעשייה, אתרי בנייה.

ספי המקסימום לרמת הרעידות הינן ביחידות של תאוצה  acceleration ביחס לכח הכבידה g, gravity.

 

רעידות כמטרד

רמת המוטרדות לרעידות במבנה תלויה בקשב ובפעילות ובפעילות שאנשים עושים כאשר הם חווים את הרטט. לדוגמה, עבור אנשים יושבים או שוכבים במשרדים או מגורים רטט ברור של כ -0.5%) הינו לא מקובל, ואילו עבור אלו המשתתפים בפעילות כגון אירובי סף הרטט שלא יחשב מקובל הינו גבוה הרבה יותר (כ -10% g). אנשים הסועדים ליד רחבת הריקודים או עומדים בקניון ימצאו תנודות הנופלות בין שני הקצוות (כ -2%) בלתי מקובלים.


תקינה העוסקת ברעידות מבניות מתחלקת לתקינה העוסקת במניעת נזקים למבנה ותקינה העוסקת בהערכת רמת המוטרדות האנושית לרעידות במבנה.

 • DIN 4150 (1984), Deutsches Institut fuer Normung
 • SN 640 312 (1978), Association of Swiss Highway Engineers
 • BD 7385 (1993), British Standards Institution
 • Report No. 8507 (1980), U.S. Bureau of Mines (blasting-induced vibration)
 • Publication No. NPC-119 (1978), Ontario Ministry of the Environment (blasting-induced vibration)
 • ISO 4866 (1990), International Organization for Standardization

Standards for evaluating human response to vibration levels

 • ISO 8041 (1990), International Organization for Standardization
 • ANSI S3.29 (1983), American National Standards Institute
 • AS 2670.2–1990 Evaluation of human exposure to whole-body vibration—continuous and shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz),
 •  ISO 2631–2:2003 Mechanical vibration and shock— evaluation of human exposure to whole body vibration—Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz),
 •  BS 6472 –1:2008 Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Vibration sources other than blasting
 •  BS 6472–2: 2008 Blast-induced vibration

הטבלה להלן מפרטת את ספי הרעידות המרביים למניעת מטרד עבור רעידות בעקבות פיצוצים:

 תקן רעידות במבנה

 הטבלה להלן מפרטת את ספי הרעידות המרביים למניעת מטרד עבור שאר אירועי רעידות:

רעידות במבנה מטרד