אינדקס שירותי מדידות רעש סביבתי:

 

בדיקת רעש מזגנים ומפוחים.

הסבר על ביצוע מדידות רעש ממזגנים, מערכות אוורור, מדחסים.

פירוט דרכים להפחתת עוצמות רעש מזגן, מדחסים ורעש מערכות אוורור.

קרא עוד


רעש גני ילדיםבדיקת רעש מגן ילדים. רעשים מביה"ס ומוסדות חינוך

רעש מגן ילדים עומד בתקנות הרעש או מהווה מטרד ליחיד כמפגע רעש.

בדיקת רעש בבתי ספר ומדידת רעש בגן ילדים.

קרא עוד


מדידת רעש מתופים, פסנתר, וכלי נגינה שונים.

מידע בנושא רעש ממערכות תופים וכלי נגינה שונים.

הסבר על בדיקת קיום עמידה בתקנות למניעת מפגעים 1992 והתקנות למניעת רעש בלתי סביר 1990.

פירוט הדרכים לסיכוך אקוסטי והפחתת רמת מפלסי הרעש הנשמע מכלי הנגינה.

קרא עוד


רעש אולם ארועיםרעש מאולם ארועים.

מידע בנושא מטרדי רעש מאולמות ארועים,

הסבר על תקנות רישוי עסקים 2006 (חיוב התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים).

קרא עוד


כאב ראש מרעשמא'-ת' בנושא מטרדי רעש

מא'-ת' בנושא רעש ואקוסטיקה:

מהו רעש, דציבלים, תקנות למניעת רעש, רעש בבתי מגורים, נזקי רעש ומטרדי רעש.

קרא עוד


רעש בעלי חייםבדיקת רעש מקולות בעלי חיים.

מידע בנושא בדיקות רעש מבעלי חיים:

רעש נביחות כלבים, רעש תרנגולות, רעש תוכים ועוד.

קרא עוד


אכיפת רעשרשויות אכיפת מפגעי רעש.

מידע על הממונים בטיפול במטרדי רעש:

הגשת תלונות רעש, פנייה למשטרה, פנייה ליחידה להגנת הסביבה, פנייה מחלקת רישוי עסקים ועוד.

קרא עוד


ניטור רעשניטור רעש.

הסבר על הקמת ניטור תחנת רעש פרקי זמן ארוכים וקצרים.

 

קרא עוד


מטרדי רעש משכנים .

הסבר על דרכי פעולה והתמודדות כאשר השכנים מרעישים בכוונה.

 

קרא עוד