בדיקת אקוסטיקה בדירה לרעש הולם: Impact Sound Transmitttion.

רעש מדירת השכנים, המתבטא בשמיעת רעש צעדים מהדירה העליונה,  שמיעת רעש גרירת רהיטים, שמיעת רעש כיסאות וחפצים אחרים, שמיעת דלתות נתרקות מהדירה הסמוכה , רעשי ויברציות של מתקני מיזוג אוויר המותקנים על גג הבניין, וכדו', הינו מטרד רעש שכיח בבנייה עירונית המורכבת מבניינים ודירות הסמוכות זו לזו.

סוגי רעשים כאלו המתוארים לעיל מעידים על חשש לאקוסטיקה לקויה במערכת תקרה-רצפה במבנה, ומצריכים ביצוע בדיקה אקוסטית לרעש הולם.

 הגדרת רעש הולם- בדיקת קיום בעיה אקוסטית.

בדיקת אקוסטיקה הבודקת את תקינות הבידוד בדירה,  נקראת בדיקה אקוסטית לרעש הולם בדירה.

בדיקת אקוסטיקה בידוד קירות

ההגדרה עבור רעש הולם הינה: ויברציה מבנית המועברת מנקודת המגע דרך המבנה ומורגשת כגל קול המוקרן ממשטח מורעד.

בבנינים ודירות משותפות, רעש הולם נוצר מפגיעת גוף ברצפה או הקשה ברצפה בדירה העליונה, והמשכו לדירה התחתונה. עוצמתו של הרעש ההולם מושפעת בעיקר מהבידוד האקוסטי  של הדירה.

הגורמים המשפיעים על עוצמות הרעש מדירת השכנים-  אקוסטיקה לקויה.

כמות הרעש שאדם שומע בביתו תלויה באופן ישיר בכמות הרעש שהשכנים מהדירה הסמוכה מרעישים- אך לא רק.
גורמים נוספים המשפיעים על עוצמות הרעש מהשכנים הם:
מאפייני הולכת הקול של המבנה- אמצעי בידוד הרעש במבנה וצורתו, ורמת רעש הרקע הדירתי.
במילים אחרות, הרעש הנשמע תלוי בעוצמת ההקשה, צורת המבנה ואמצעי הבידוד שהותקנו ברצפת הדירה העליונה, כגון דירת השכן ממנו מגיע הרעש.

ביצוע בדיקה אקוסטית בדירה, מדידת רעש הולם: עמידת בידוד הקירות והרצפה בדירה בת"י אקוסטי.

בבדיקה אקוסטית המבוצעת עפ' התקן הישראלי ת"י  1034 חלק  7, נערכות מדידות עוצמות רעש במטרה לבחון את העמידות בתקן אקוסטי של מערכת הרצפה-תקרה המפרידה בין קומות המגורים.
בבדיקה זו, נדגמים 16 פסי שליש אוקטבה בתדרים מ Hz 100 עד HZ 3150, כאשר מבוצע חישוב של ה standard impact sound pressure level (רמות מפלסי רעש הולם).

  במהלך בדיקת אקוסטיקה בדירה, מוצבת פטישיה תיקנית- Standard tapping machine (מכשיר תיקני לחיקוי מצלול צעדים, 'מחולל רעש') העונה לתקן Iso 140 בקומה העליונה / בדירת מקור הרעש. פטישיה תקנית
הפטישיה מורכבת מ 5 פטישים במשקל 0.5 ק"ג כל אחד. הפטישים נופלים על הרצפה מגובה של 4 ס"מ כך שנוצר תדר הקשה של 10 הקשות בשניה.
בקומה התחתונה, דירת מקבל הרעש, מבוצע במקביל מדידת רעש, על מנת לדעת האם בידוד הקירות והרצפה בדירה עומדים בת"י אקוסטי 1004 חלק 1.
חשוב להקפיד בביצוע בדיקת אקוסטיקה במבנה מסוג בדיקת רעש הולם- לחץ קול הולם, שבחדר מקור הרעש שמוצבת בו הפטישיה לא יהיו שטיחים או כיסויים על הרצפה. לבדיקת הבידוד האקוסטי נדרש קיום הקשה ישירה על האריחים/ קרמיקה / בטון.

תקנים אקוסטים לבידוד אקוסטי ושיטות מדידת הבידוד .

תקן ישראלי ת"י 1309 "אקוסטיקה: מדידות בליעת קול בחדר הדהוד"
בתקן אקוסטי זה מוסבר בין היתר על אופן ביצוע וחישוב זמן ההדהוד בחלל.
תקן זה הינו תרגום של תקן בינ"ל :
ISO 354:Acoustics-measurement of sound absorption reverberation room

תקן ישראלי ת"י 1034 חלק 7, אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בניין- מדידות באתר של בידוד מפני קול הולם של רצפות ותקרות.
תקן אקוסטי זה הינו תרגום של תקן בינ"ל :
ISO 140-7 Acoustic : measurement of sound insulation in buildings
 and of building elements-field measurements of impact sound insulation floors
התקן  האקוסטי הנ"ל קובע שיטות למדידת תכונות הבידוד מפני קול הולם של ריצפות בין שני חדרים באמצעות מכונת פטישים תקנית, וכן שיטות לקביעת ההגנה שמספקות הרצפות לדיירי הבנין. בתוצאות המתקבלות אפשר להשתמש כדי להשוות את הבידוד מפני קול הולם למעשה עם הדרישות המפורטות.

תקן ישראלי ת"י 1004-1: " בידוד אקוסטי בבתי מגורים: קירות ותקרות (רצפות) בין דירות". בתקן אקוסטי זה מופיעים ערכי הבידוד  האקוסטי הנדרשים (כערך מקסימלי שאין לעבור עליו) המעניקים בידוד אקוסטי תקין של הרצפה/תקרה המפרידה בין הקומות בפני קול הולם.

תקן 225 IEC.
בתקן אקוסטיקה זה מופיעים הנחיות מדידת הרעש בחדר מקבל הרעש, עם פילטרים לפס שליש אוקטבה עבור ערכים ספציפים. רמת לחץ מתוקננת משוכללת והפרש רמות מתוקנן משוקל לבין חללים.

תקן ישראלי ת"י 985 חלק 2 " אקוסטיקה- הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בניין – בידוד מפני קול הולם".
בתקן אקוסטי זה  מוסבר בין היתר, שיטת החישוב של ערך הבידוד האקוסטי לקול הולם (הנקרא בשפה המקצועית: רמת הלחץ המתוקננת משוקללת של קול הולם).  
הערך המרבי המותר עבור חללי דירה (לא רק חדרי מגורים) הינו L'nT,w= 63db .
עבור חדרי מדרגות הממוקמים מעל הדירה הערך מחמיר יותר ועומד על L'nT,w= db48.

תקנות אקוסטיקה ללחץ קול הולם בתקן ישראלי  1629חלק 7, שנת 1998.
בתקנות אקוסטיות אלו מופיעות הנחיות התקן לביצוע ריצוף ובידוד המצע מתחת לאריחי הרצפה,  תוך כדי שימוש בחול מיוצב :
     יש להקפיד שהשכבה העליונה תורכב משכבת מלט ללא סיד + מוספים בעובי 1.5-3 ס"מ.
     שכבת המצע האמצעית שעליה תונח שכבת המלט, תורכב מחול מיוצב בצמנט בעובי 3-5 ס"מ.
     שכבת המצע התחתון, שעליה יונחו שתי השכבות הנ"ל, חייבת להיות חול  יבש ונקי בעובי 6 ס"מ לפחות, או אמצעי גמיש (כגון: פלציב, איזוצ,' וכו')  שיבטיח מניעת מעבר קול.