מידע בנושא רעש מצנרת רעש ממערכות אינסטלציה, ועמידתם בתקן אקוסטי ללחץ קול צנרת.

רעש_צנרת מקרה של צינור שפכים שעובר בחדר שינה, יחידת הורים או בחדר שירותים הסמוך להם , אינו נדיר ולעתים בלתי נמנע. במקרים נדירים יותר קיים צינור שפכים העובר בסלון. לעיתים נשמעים במבנה המגורים קולות רעשים מקבועי שרברבות, כגון: רעש מצנרת המים, רעש ממערכת אינסטלציה וכדו'. במקרים שכיחים המקור לליקוי הרעש הינו בבידוד ובמבנה בלתי מספקים של מערכת האינסטלציה בבניין.

תפקיד צנרת השפכים הוא לנקז את המים שבהם אנו משתמשים בדירה, ולתעל אותם לשוחות הביוב בקרקע. רמת הרעש בצינורות מושפעת מכמות המים והמוצקים העוברים בתוכם, גובה המבנה ובהתאמה גובה הקולטן, בידוד הצינור, אופן התקנת הצינור, סגירתו וסוג הצינור. ישנם מקרים בהם רעש המוצקים והמים העוברים בתוך הצנרת נשמעים בחדרי המגורים ופוגמים באיכות החיים.

לעיתים אין מנוס מפתיחת הקיר בו נמצאת הצנרת הבעייתית, כדי לייצב את הצינור בבטון, ולבדוק אם קיימים רעידות מהצינור, לעיתים ניתן להוסיף חומרים העוטפים ספציפית את הצינור או ביצוע בידוד כלשהו, ולעיתים יש הכרח להעתיק את הצינור למקום אחר. עלויות פרוייקטים אלו הינם גבוהות, ויש להתחשב אף בצורך במגורים חלופיים תוך כדי ביצוע העבודות. 

בדירות מגורים חדשות בשנות אחריות הקבלן לליקויי בנייה, מעבירים את ביצוע הטיפול בליקויים אקוסטיים אלו לקבלן. במידה ואין התייחסות הולמת מצד הקבלן- ניתן לפנות לערכאות עם דו"ח אקוסטיקה שבוצע בדירה לרעש מקבועי אינסטלציה.

התקן לרעש צנרות / רעש ממתקני שרברבות / רעש אינסטלציה:

בדירות ישנות מבוצעות מדידת רעש צנרת עפ' תקן רעש מקבועי שרברבות, 1418 - התקן לרעש צנרת.

בדירות חדשות (שלהי 2013) מבוצעות מדידות רעש צנרת עפ' תקן 1004 חלק 4: מפלס לחץ הקול הנוצר בעקבות הפעלת מתקן תברואה.

תקן זה מחייב ביצוע בדיקת מפלסי לחץ קול רעש מתקני תברואה ע"י מעבדה מוסמכת של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

אתרוג אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת IEC/ISO17025 לביצוע בדיקות אקוסטיקת מבנים של לחץ קול מתקני תברואה.

בדיקות רעש צנרת מבוצעות על פי על פי תקן ישראלי 1418, אקוסטיקה: בדיקות רעש הנפלט לבניין ממתקני שתייה וניקוז מים, קבועות שרברבות | תקן 1004 חלק 4: מפלס לחץ הקול הנוצר בעקבות הפעלת מתקן תברואה, על מנת לקבוע האם הרעש מהצנרת עומד בתקן.

תקן זה קובע את רמות הרעש המקסימליות המותרות עבור מתקני שרברבות במבנים שונים:

רמות רעש מקסימליות מותרות עבור מתקן תברואה בתוך מבנים-  בדירת מגורים רמת מפלסי רעש של 35 dB ובמבני ציבור רמת מפלסי רעש של 40dB.

רמות רעש מקסימליות עבור רעש צנרות בתוך מבנה, כגון רעש מערכת המיים והביוב: בדירת מגורים (30dB) ובמבני ציבור (35dB).

במהלך בדיקת רעש מתקני תברואה המבוצעת עפ' התקן הישראלי,  מפעילים את מערכת השרברבות בדירה / קומה העליונה, כאשר נקודות הבוחן של המערכת לניטור הרעש  ממוקמות  במבנה מקבל הרעש. לאחר ביצוע מדידות הרעש ניתן לדעת האם הרעש מהצנרת עומד בתקן.