מידע בנושא בדיקת רעש ממעלית  ומדידת רעש מחדר מכונות, ועמידתה בתקן  אקוסטי לרעש מעליות.


רעש מעלית לעיתים נשמעים במבנה קולות רעשים  מכיוון מעלית הבניין.
למעשה קיימים 3 מקורות רעש אפשריים:  
  רעש מאוורר המותקן בחדר מערכות  של המעלית .
  רעש מעלית בעת פעילותה: תנועת המעלית, עצירת המעלית, פתיחת דלת המעלית.
  רעש חדר מכונות של המעליות. רעש זה נשמע לעיתים במשך זמן רב ובעוצמה גבוהה. גם במקרה שהמכונות נמצאות בתאים מיוחדים, השארת פתחים כלשהם עלולה להביא ליציאת הרעש ולחדירתו לדירות הסמוכות.

כל אחד  מהאפשרויות לעיל  עלול לגרום לרעש מעל המותר בתקן הישראלי לרעש מעלית.

התקן לרעש  מעליות, בידוד אקוסטי בבנייני מגורים.

בדיקות רעש מעלית ורעש חדר מכונות מעליות מבוצעות על פי על פי תקן ישראלי  1004חלק 3:בידוד אקוסטי בבנייני מגורים, רעש ממעליות.
המקור לתקן רעש מעליות זה הינו תקן גרמני VDI 2566-1988- Noise reduction on lifts :1.5 .
רמת הרעש המקסימלית המותרת בחדרי מגורים עפ' תקן רעש מעליות, היא 35dB(A) Fast.
חישוב רמת הרעש L מבוצע ע"פ המשוואות הבאות:
  חישוב רעש מעליות
כאשר:
L1 הינה רמת הרעש ממערכת המעלית הנמדדת בחדר הקליטה והכוללת את רעש הרקע.
L2 הינה רמת רעש הרקע הנמדדת בחדר הקליטה.
 L  הינה רמת הרעש הנוצר ממערכת המעלית ללא רעש הרקע.
 
בבדיקת רעש ממעלית מבוצעת בדיקת עמידה בתקן ישראלי ת"י 1004 חלק -3: מפלס לחץ הקול הנוצר בעקבות הפעלת מערכת המעלית בקיזוז השפעת לחץ קול הרקע ובתיקון לזמן ההידהוד LEL  
מהלך המדידה של מבוצע בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1004 חלק 3 אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות- דרישות ושיטות בדיקה.
במהלך בדיקת לחץ הקול מהמעלית, מבוצעות כ- 3 נקודות בוחן בחדר הקליטה- דירת המגורים הסובלת ממטרד רעש המעלית.
חישוב זמן ההדהוד בחדר הקליטה מבוצע בהתאם לתקן ISO 3382-2.
אפקט ההדהוד מושג כנדרש על ידי רמקול רב כיווני.
 
אתרוג אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת לבדיקות לחץ קול מעליות בעלת הסמכת IEC/ISO17025, כפי שהתקן דורש.

הפחתת רעש מעלית.

להלן המלצות לצמצום רעש מעלית, כאשר מימוש כל אחת מהן יכולה להפחית במידה מסוימת את הרעש:
  שיפור בידוד הרעידות בין מנוע המעלית ובסיס הבטון של פיר המעלית ע"י החלפת הבולמים.
  הקטנת רעש הבלימה ע"י שיפור ווסת מהירות לבלימה הדרגתית ואיטית של המעלית .
  התקנת מיגון אקוסטי ע"ג דפנות חדר מכונות מעלית ו/או ע"ג מעטפת שתותקן בהיקף מכלול מנוע המעלית.
  ביצוע שיפור אקוסטי בתוך פיר המעלית