חברת אתרוג אקוסטיקה מבצעת מדידות של ערך הבידוד האקוסטי של מחיצות אקוסטיות ניידות.
החברה עושה שימוש במצלמה אקוסטית
לזיהוי מיקום איגופי רעש בהיקף המחיצה או בהיקף המחיצה.


 

 

 המדידה של חברת אתרוג אקוסטיקה מאפשרת  לבחון עמידת המחיצה הניידת במפרטים והדרישות הטכניות הנדרשות,
כמו כן זיהוי מיקומים בהם ערך הבידוד האקוסטי הינו נמוך.

להלן צילום של מצלמה אקוסטית,<
זיהוי ערך בידוד אקוסטי נמוך בדלת במחיצה אקוסטית ניידת:
 

להלן צילום של מצלמה אקוסטית,

זיהוי ערך בידוד אקוסטי נמוך בשל איגוף דרך דלת בחזית זכוכית הצמודה למחיצה האקוסטית: