מחקרים רבים העלו, כי ככל שרמות הרעש נמוכות יותר במרחב הלימוד, כך עולים ההישגים הלימודיים.
תקן ישראלי 2004 חלק 2 מנחה מה הן הדרישות האקוסטיות הנדרשות עבור מבני חינוך וגני ילדים. אקוסטיקה בכיתה
דרישות אקוסטיות אלו נועדו כדי לקיים סביבה לימודים אקוסטית אשר תאפשר אי הסחת דעת בשל רעש רקע ומובנות שמע גבוהה.    

הנגשת כיתות לימוד

משרד החינוך מתקצב הנגשת כיתות לימוד לתלמידים לקויי שמיעה.
משרד אתרוג אקוסטיקה מבצע תכנון אקוסטי להנגשת כיתות לימוד, כולל הכנת מפרט אקוסטי ובחינת מימושו עם סיום הנגשת הכיתה