רעש מואזין

האם יש מה לעשות כששומעים רעש מואזין?

תקנות הרעש אינם מחריגים פולחן דתי.
קריאות המואזין נדרשות לעמוד בכלל תקנות הרעש. אי עמידה בתקנות הינה עבירה פלילית.
אתרוג אקוסטיקה מבצעת ניטור מפלסי הרעש הנשמע מהמואזין לאורך מספר יממות.
בניטור רעש ממושך כדלעיל, ניתן לזהות את קריאות המואזין ביחס לרעש הרקע הנמוך,         
ולמדוד את החריגה מרעש הרקע בשעות הלילה כולל זיהוי אודיו של מפגע רעש המואזין.
על סמך מדידות אלו מהנדס האקוסטיקה שביצע את מדידות רעש המואזין מפיק דוח וחוו"ד אקוסטית לבית המשפט.