שכן מרעיש: מה ניתן לעשות כאשר השכנים מרעישים בכוונה.

 
המקרה הנפוץ בסכסוכי שכנים בנושאי רעש הוא רעש מכיוון השכנים בדירה מעל הדירה שלכם.כאב ראש מרעש

לפני שמאשימים את השכנים שהם משתוללים ודופקים על הרצפה בכוונה, נכון לבדוק אם הבידוד האקוסטי של צמד רצפת השכנים מעליכם  ותקרת דירתכם הינו תקני.
תקן ישראלי 1004-1 מגדיר את ערך מצלול הגוף המרבי לצמד תקרה רצפה. באם קיים ליקוי בנייה כך שערך מצלול הגוף של רצפת השכנים הינו גבוה מידי, אזי הבעיה היא לא עם השכנים אלא באיכות הבניה.

גם כאשר קיימת עמידה בת"י 1004-1 , לא ברור שהשכנים מרעישים בכוונה, כיוון שהתקן הישראלי למצלול גוף, היינו הבידוד האקוסטי לצמד רצפה תקרה הינו מאוד מתירני ביחס לאירופה בארה"ב בעשרות אחוזים.
השיטה הפשוטה ביותר היא או ביצוע בדיקה מדידת רעש הולם/נישא כנדרש בת"י 1004-1 על ידי פטישיה תקנית, או אפשרות זולה יותר, פירוק אריח ריצוף מרצפת השכן......

על פי ת"י 1555-3 נדרשת שכבת בידוד אקוסטי כגון פלציב ומעליה לפחות 6-11 ס"מ של חצץ טחון (שומשום). אם האלמנטים הללו חסרים ברצפת השכן מעליכם, כמעט וודאי שלא מתקיימת עמידה בת"י 1004-1 לרעש הולם.


אם בכל זאת הגעתם למסקנה שהשכנים מרעישים בכוונה, אזי יש להסתמך על החוק למניעת מפגעים תשכ"א המכונה חוק כהנוביץ. חוק זה אינו מתייחס לערך מפלסי רעש מדודים אלא בודק האם קיים רעש מטריד או חזק בהיבט האדם הסביר.
סעיף מספר 2 בחוק קובע כדלהלן:
 " לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום".

השאלה האם מפלס הרעש הינו חזק או בלתי סביר נידונה בספרות האקוסטית המקצועית.
למעשה כאשר מפלס הרעש המצרפי הנמדד גבוה מעל dB(A) 5 מרעש הרקע, אזי מתקיים מטרד, כפי שמופיע בטבלה הבאה:

על מנת למדוד את מפלסי הרעש ולהקליט אותם, יידרש קיום מדידות ארוכות בדירת מקבל הרעש של המתלונן.
 

מוזיקה חזקה ורועשת, רעש רדיו, רעש ווליום גבוה, רעש תופים וכלי נגינה- כל הנ"ל במידה ונעשים בצורה  ממושכת, ניתן להזמין את המשטרה או אחד מן הגורמים הממונים על הטיפול ברעש סביבתי, אשר יתנו דו"ח מיידי על גרימת רעש, וייקנסו את השכן המרעיש.

ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא זה של מטרדי מוזיקה רועשת, בעמוד העוסק במטרדי רעש מכלי נגינה.

כאשר מדובר  בסכסוך שכנים, וגרימת הרעש מתבצעת בצורה לא עקבית או בשעות הלילה המאוחרות, ניתן לזמין מערכת ניטור רעש למשך יממה ויותר. על סמך הדוח וחוות דעת המתקבלת ממדידות הרעש שבוצעו בדירה, ניתן להגיש תביעה משפטית.

  רעש דפיקות וגרירת חפצים בקומה העליונה - במידה ומדובר בסכסוך שכנים וגרימת הרעש נעשית בצורה מכוונת וזדונית, אזי ניתן להזמין מדידת רעש הבודקת האם עוצמת הרעש חורגת מהמותר בחוק למניעת רעש, ועל סמך דו"ח הרעש וחוו"ד אקוסטית, לגשת לביהמ"ש ולפתוח תביעה נגד הגורם המרעיש.