שכן מרעיש: מה ניתן לעשות כאשר השכנים מרעישים בכוונה.

 בעיה כאובה ושכיחה הינה מפגעי רעש מכוונים מכיוון שכנים, במסגרת מריבות בין שכנים.
כאב ראש מרעש פעמים, מפגעי רעש בין שכנים, שאינם מכוונים, גוררים פגיעה ביחסי השכנות.
לדוגמא, כאשר הילדים בדירה העליונה נוסעים ב"בימבה" או צעצוע רכוב אחר, בדירה למטה, הרעש הינו מחריש אוזניים.
ריצה של ילדים במסדרון , יחפים, גורר רעש חזק בדירה של השכנים מלמטה.
חוסר ההבנה וההכלה של הצדדים השכנים בין הזכות של השכן לעשות בדירתו כרצונו, אל מול הזכות של השכן לשקט, גורר התנגשות בלתי נמנעת.
ניתן במקרים רבים לשכך את מפלסי הרעש וגרימת המטרד באמצעים פשוטים של שטיחים, הימנעות מנסיעת ילדים על צעצועים רכובים, התקנת בסיסים מחליקים לרהיטים, ועוד...
מודעות לסבל הנגרם לשכן מקבל הרעש תחסוך עוגמת נפש רבה, והוצאות כספיות לעורכי דין ואקוסטיקאים....

במסגרת מטרדי שכנים מכוונים, פעמים רבות אחד השכנים מייצר רעש הנקרא בשפה המקצועית: לחץ קול הולם, כגון דפיקות, גרירת רהיטים מכוונת בשעות הקטנות של הלילה, הטלת חפצים על הרצפה (מעל חדר השינה של השכן...) , וכן הצמדת רמקולים לרצפה, כיד הדמיון הרע. 

איך מוכיחים קיום מטרד רעש?

בשל אי הוודאות בתזמון מפגעי הרעש, הוכחות קיום המטרד מבוצע על ידי ניטור מפלסי הרעש לאורך מספר יממות.

כל חוו"ד אקוסטית נדרשת להיות נעשית באופן שיוכח כי אכן קיים זיהוי וודאי של מקור הרעש, אשר כלפיו נטען קיום יצירת מטרד.

ניטור אירועי לחץ הקול החריגים מבוצע עפ' השלבים הבאים :
 הצבה של מספר מיקרופונים בחלל חדר המגורים הנבדק         
 השוואת מפלסי לחץ הקול במיקרופוני הייחוס, 
 אימות כיוון מקור הרעש     
 בחינת חריגת מפלסי הרעש מתקנות הרעש.

מטרדי רעש שונים השכיחים בתביעות רעש בין דירות ושכנים:

 המקרה הנפוץ בסכסוכי שכנים בנושאי רעש הוא רעש מכיוון השכנים בדירה מעל הדירה שלכם.

לפני שמאשימים את השכנים שהם משתוללים ודופקים על הרצפה בכוונה, נכון לבדוק אם הבידוד האקוסטי של צמד רצפת השכנים מעליכם  ותקרת דירתכם הינו תקני.
תקן ישראלי 1004-1 מגדיר את ערך מצלול הגוף המרבי לצמד תקרה רצפה. באם קיים ליקוי בנייה כך שערך מצלול הגוף של רצפת השכנים הינו גבוה מידי, אזי הבעיה היא לא עם השכנים אלא באיכות הבניה.

גם כאשר קיימת עמידה בת"י 1004-1 , לא ברור שהשכנים מרעישים בכוונה, כיוון שהתקן הישראלי למצלול גוף, היינו הבידוד האקוסטי לצמד רצפה תקרה הינו מאוד מתירני ביחס לאירופה בארה"ב בעשרות אחוזים.
השיטה הפשוטה ביותר היא או ביצוע בדיקה מדידת רעש הולם/נישא כנדרש בת"י 1004-1 על ידי פטישיה תקנית, או אפשרות זולה יותר, פירוק אריח ריצוף מרצפת השכן......

על פי ת"י 1555-3 נדרשת שכבת בידוד אקוסטי כגון פלציב ומעליה לפחות 6-11 ס"מ של חצץ טחון (שומשום). אם האלמנטים הללו חסרים ברצפת השכן מעליכם, כמעט וודאי שלא מתקיימת עמידה בת"י 1004-1 לרעש הולם.


אם בכל זאת הגעתם למסקנה שהשכנים מרעישים בכוונה, אזי יש להסתמך על החוק למניעת מפגעים תשכ"א המכונה חוק כהנוביץ. חוק זה אינו מתייחס לערך מפלסי רעש מדודים אלא בודק האם קיים רעש מטריד או חזק בהיבט האדם הסביר.
סעיף מספר 2 בחוק קובע כדלהלן:
 " לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום".

השאלה האם מפלס הרעש הינו חזק או בלתי סביר נידונה בספרות האקוסטית המקצועית.
למעשה כאשר מפלס הרעש המצרפי הנמדד גבוה מעל dB(A) 5 מרעש הרקע, אזי מתקיים מטרד, כפי שמופיע בטבלה הבאה:

 

מוזיקה חזקה ורועשת, רעש רדיו, רעש ווליום גבוה, רעש תופים וכלי נגינה- כל הנ"ל במידה ונעשים בצורה  ממושכת, ניתן להזמין את המשטרה או אחד מן הגורמים הממונים על הטיפול ברעש סביבתי, אשר יתנו דו"ח מיידי על גרימת רעש, וייקנסו את השכן המרעיש.

ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא זה של מטרדי מוזיקה רועשת, בעמוד העוסק במטרדי רעש מכלי נגינה.

כאשר מדובר  בסכסוך שכנים, וגרימת הרעש מתבצעת בצורה לא עקבית או בשעות הלילה המאוחרות, ניתן לזמין מערכת ניטור רעש למשך יממה ויותר. על סמך הדוח וחוות דעת המתקבלת ממדידות הרעש שבוצעו בדירה, ניתן להגיש תביעה משפטית.

  כאשר מדובר על רעש דפיקות וגרירת חפצים בקומה העליונה וגרימת הרעש נעשית בצורה מכוונת וזדונית, אזי ניתן להזמין מדידת רעש הבודקת האם עוצמת הרעש חורגת מהמותר בחוק למניעת רעש, ועל סמך דו"ח הרעש וחוו"ד אקוסטית, לגשת לביהמ"ש ולפתוח תביעה נגד הגורם המרעיש.