ניטור רעש  לפרקי זמן ארוכים,  מתאים במקרים של  מפגע רעש בהופעה לא צפויה או משתנה.
כאשר לא ידוע מתי מקור הרעש עובר את רמת הדציבלים המותרת עפ' התקנות למניעת רעש ,
וכן במקרים שונים  של תביעות רעש בביהמ"ש  (לדוגמא: כאשר רוצים לחדד את הסבל ממפגע הרעש ואת משך זמן שמפגע רעש עובר את המותר בתקנות למניעת רעש) .