ניטור רעש מבוצע על ידי מערכת ניטור לטווח ארוך.
מערכות כאלו נדרשות בהנחיות המשרד להגנת הסביבה למניעת מפגעי רעש וחריגות בין השאר עבור אתרי בנייה זמניים הפועלים בשעות הלילה.
מערכת הניטור שולחת דוא"ל במקרה של חריגה מקריטריון הרעש שנקבע.
המערכת מנטרת את מפלסי הרעש כאשר ניתן לקבוע קריטריון רעש שונה לכל שעה ביממה ועבור פרמטרים שונים.
מזמין הניטור מקבל גישה לפורטל הכולל את מפלסי הרעש הרגעיים הנמדדים, פלט גרף מפלסי הרעש ואפשרות להורדת נתונים מהעבר.
כמו כן ניתן לשמוע באודיו את מפלסי הרעש העכשוויים הנמדדים.

מערכת ניטור הרעש מוזנת באמצעות אנרגיה סולארית ואינה דורשת חיבור לחשמל.
מיקרופון המערכת ממוקם במגן רוח וגשם כך שהמדידה ממשיכה באופן רציף בכל מזג אוויר.