Vibrations

ניטור רעידות מעבודות בניה. 

אתרוג אקוסטיקה וסביבה מציעים שירותי הנדסה לתחום מדידת רעידות / זעזועי קרקע, הנגרמים מעבודות הקמת תשתית, פיצוצים, תנועה קבועה של מערכות תחבורה ועוד.

מדידות רעידות מאפשרות זיהוי ומניעת מטרדי רעידות לבני אדם וזיהוי ומניעת נזקים למבנים ותשתיות.
מדידת רעידות מבוצעת על ידי הצבת רגשי רעידות- סיסמומטרים, הכוללים זיהוי של הרעידה בשלושת הצירים. כך ניתן למדוד תזוזה, מהירות, תאוצה.

אתרוג אקוסטיקה וסביבה מבצעת מדידות והגשת מסמכי "חוק אתר" עבור עבודות תשתית להערכה מושכלת ומניעת מטרדי ונזקי רעידות. באמצעות חוק האתר ניתן לחשב מרחקי הפעלה מינימליים לכלי צמ"ה.  לקריאת מידע נוסף על הכנת מסמך חוק אתר עבור אתר הבניה לחץ כאן>>

אתרוג אקוסטיקה וסביבה מבצעת ניטור רעידות עבור התחומים הבאים:

  • רעידות מתשתיות מסילות רכבת
  • רעידות מצנרות
  • ניטור רעידות במהלך ביצוע פרויקטים של תמ"א 38 ופרויקטים לשימוש מבנים.
  • ניטור רעידות עבור אנשים פרטים הסובלים ממטרד רעידות מהשכן/בית עסק סמוך.

מנסיון החברה בתחום ניטור ומדידת רעידות: 

אתרוג אקוסטיקה וסביבה מלווה את היבט ניטור הרעידות והמלצות לשיכוך רעידות, עבור פרויקטי תשתיות גדולים כגון:

סוגי מדידת רעידות רק"ל קוו ירוק תל אביב התחנות התת קרקעיות,

סוגי מדידת רעידות עבודות הקמה קוו ירוק ירושלים,

סוגי מדידת רעידות מדידות רעידות תפעול רכבות קוו אדום ירושלים,

סוגי מדידת רעידות עבודות תשתית הרחבת כביש 2 הרצליה,

סוגי מדידת רעידות ניטור רעידות מביצוע עבודות מנהור TBM , ועוד. 

 

מדידת רעידות למעבדות ומערכות רגישות

אתרוג אקוסטיקה וסביבה  מתמחה במדידות רעידות רגישות עבור מערכות  מיקרוסקופ ומערכות תכנון וייצור מוליכים למחצה לתעשיית ההייטק.

בין לקוחותינו, חברות טכנולוגיה עילית , אוניברסיטה עברית, חב' שפיר, ביה"ח הדסה עין כרם. 

תחנת ניטור רעידות עם פורטל אינטרנט

לאתרוג אקוסטיקה וסביבה מערך תחנות ניטור רעידות לפרקי זמן קצרים ולפרקי זמן וממושכים.

כל תחנת ניטור רעידות כוללת פורטל אינטרנט מקוון הכולל צפיה במפלס מהירות רעידה נמדד, וקבלת התראות online לחריגות מהקריטריון.