אינדקס תסקירי סביבה בתחומי האקוסטיקה:

 

הכנת תסקיר אקוסטי.

תסקיר מיועד לבדוק את היתכנות עמידת המבנה, מערך מתוכנן, בתקינה האקוסטית.

הליווי של הכנת התסקיר האקוסטי כולל ייצוג מול המשרד להגנת הסביבה וועדות התכנון השונות, מענה להתנגדויות של מקבלי רעש סמוכים, ועוד.

קרא עוד


חוות דעת אקוסטיתחוות דעת אקוסטית לבית משפט.

ייצוג מול מערכת המשפט, מתן חוות דעת נגדית בתחום האקוסטיקה,

תפקידי "מהנדס בורר" מטעם בתי המשפט, ועוד.

קרא עוד


ייצוג אקוסטי מול הרשויות.

מידע בנושא ייצוג אקוסטי מול הרשויות:

הליכי רישוי דורשים התייחסות לתקינות האקוסטית של פרויקט בהליכי רישוי,

הן בהליכי התכנון והן לצורך טופס 4 וכן לאישורי רישוי עסק.

קרא עוד


סקרי רעש כבישים.

מידע בנושא התחיקה האקוסטית בנושא מפלסי רעש כבישים.

הסבר הנחיות הוועדה הבין משרדית לקביעת רעש מכבישים,  לצמצום רף מפלסי הרעש מכבישים עבור אזורי מגורים.

קרא עוד


רעש מטוסיםסקרי רעש מטוסים.

מידע בנושא התקינה בתחום רעש מטוסים.

הסבר על רמת רעש מטוסים מטרידה, ומגבלות בנייה בגין רעש מטוסים.

קרא עוד


רעש רכבותסקרי רעש רכבות.

מידע בנושא חוקים ותקנות לגבי רעש רכבות, הגדרת רעש בלתע סביר מרכבת,

חישוב מפלסי הרעש מרכבת, הגורמים המשפיעים על מפלסי רעש רכבות, ועוד.

קרא עוד

 


תסקיר אקוסטי להיתר הקמת בריכת שחיה.

מידע בנושא הכנת חוות דעת אקוסטית

הנדרשת לקבלת היתר בניה או לטופס 4 עבור הקמת בריכת שחיה.

קרא עוד