לחברת אתרוג אקוסטיקה ניסיון רב בייצוג מול מערכת המשפט.חוות דעת אקוסטיקה
כמו כן אנו משמשים "כמהנדס בורר " מטעם בתי המשפט.

בקריאת חוות דעת בנושאי אקוסטיקה וכן תסקירי סביבה יש לשים לב האם הינם מגמתיים וכוללים התייחסות רק לחלק מהחקיקה הסביבתית בנושאי רעש.
בעיקר נכון הדבר להתייחסות לתקינות אקוסטית בהיבט החוק למניעת מטרדים, רעש בלתי סביר  התש"ן אשר הינו מקל ואי התייחסות לאי עמידה בחוק למניעת מפגעים התשכ"א אשר הינו מחמיר יותר.

כמו כן בנושא אקוסטיקה של הבניה, דו"חות אקוסטיקה מטעם קבלני הבניה או היזמים פעמים רבות אינן משקפות את חומרת המטרד או את אי העמידה בתקינה האקוסטית.