בדיקת אקוסטיקה בדירה לקול נישא באוויר: Sound Transmission Sound, Air Borne Noise. בודק אקוסטיקה.


בדיקת אקוסטיקה בידוד קירותרעש מדירת השכנים, המתבטא שמיעת רדיו מהשכנים וקולות טלויזיה מהדירה העליונה,  שמיעת קול השכנים, שמיעת השכנים מדברים ואף שמיעת מכשירי הניקוי והשטיפה מדירת השכנים, הינו מטרד רעש שכיח בבנייה עירונית המורכבת מבניינים ודירות הסמוכות זו לזו, המצריכות הזמנת מומחה לאקוסטיקה.

הגורמים המשפיעים על עוצמות הקול מדירת השכנים-  בידוד אקוסטי לקוי.

כאשר נשמעים בדירה קולות השכנים  מהדירה הסמוכה/עליונה, ניתן לחשוש לליקוי אקוסטי באמצעי בידוד הרעש בקירות וברצפה שבין הדירות.
ההפרדה האקוסטית השכיחה בין חללים בדירה מתבצעת באמצעות חומרים קשיחים ואטומים בעלי צפיפות גבוהה כגון חומרי בנייה מסיביים והומוגניים דוגמת בטון, בלוקים וכדו'. מידת הפחתת הרעש של קיר או תקרה (דהיינו מידת הבידוד האקוסטי של הקיר / בידוד הרצפה, Sound Transmission Sound) תלויה במסת החומר.
הערך האקוסטי הנדרש לבידוד ולהפרדה בין דירות מגורים עפ' התקנים האקוסטים הינו STC=50 (dB) A.
כאשר ערך הבידוד האקוסטי נמוך מ- 50dB, ניתן לקבוע  שהאקוסטיקה בדירה לקויה ואינה עומדת בתקנים האקוסטים.

בדיקת רעש קול נישא באוויר (Air Borne Noise)- תחום בדק בית, אקוסטיקה 

אחת מבדיקות בדק בית וביקורת מבנים בתחום אקוסטיקה, הינה בדיקה אקוסטית עבור תקינות הבידוד האקוסטי בדירה.  בדיקה זו נקראת בשפה המקצועית : מדידת רעש נישא באוויר- Air Borne Noise. הבדיקה מתבצעת ע"י מומחה אקוסטיקה בעל הסמכה ISO/IEC 17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
רעש נישא הינו מופע רעש אשר מקורו בשינוי רמות לחץ אוויר, כגון:  קולות מהשכנים: טלויזיה, דיבורים וכדו'.
רעש נישא איננו  רעש הלמים  (דפיקות) על גבי חלקי המבנה. (זוהי בדיקת אקוסטיקה שונה בתחום בדק בית וביקורת מבנים, הנקראת בדיקת קול הולם).
בבדיקה אקוסטית זו של רעש נישא באוויר, בודקים את הבידוד האקוסטי של המבנה בהשוואה לתקנים האקוסטים.

חשוב להדגיש שערכי בידוד אקוסטי המתקבלים מהבדיקה האקוסטית בשטח, נמוכים בכ: 4-6 dB מערכי הבידוד האקוסטי שנתקבלו בתנאי מעבדה.
דוגמא נפוצה לכך היא השימוש בקיר בלוקים 20 ס"מ המצופה בטיח משני צידיו: קיר זה מופיע בטבלת העזר בנספח לתקן האקוסטי כקיר המעניק ערך בידוד של dB 50 = Rw, כאשר המדידות בשטח מראות תוצאות נמוכות יותר כך שקיר זה למעשה אינו עומד בדרישות התקן.