בדיקת אקוסטיקה בדירה: מדידת קול נישא באוויר בקירות ורצפות עפ' תקן אקוסטי, ע"י מומחה לאקוסטיקה.

על מנת לדעת  מהם ערכי הבידוד האקוסטי בדירה וכן עמידתם בתקנות האקוסטיות, יש לבצע מספר שלבים :

בדיקה אקוסטית של ערכי בידוד הקירות מבוצעת בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1034, חלק 4, 1998.
בדיקת אקוסטיקה בידוד קירות המדידות לקביעת הבידוד האקוסטי בפני רעש נישא, מבוצעות בפסי שליש אוקטבה בתדירויות Hz 100 -Hz 3150 .
בדיקת הבידוד האקוסטי נעזרת בעזרת מקור רעש שהינו רמקול ייחודי המשמיע "רעש לבן", ועוצמת הרעש שלו מגיעה לdB(A) 120 . (ראה בתמונה).
עצמת רעש גבוהה זו מקנה דיוק מדידה טוב, גם בתנאי מפלס רעש רקע גבוה.
במהלך המדידה האקוסטית מוצב הרמקול הייחודי בחדר אחד תוך כדי מדידת מפלס הרעש שלו באמצעות שני המיקרופונים בתוך חדר זה וכן בחדר שמעבר לקיר / בדירה הסמוכה.
בעזרת מערכת הגברה ועיבוד דעיכת הרעש לאחר הפסקת הרעש הלבן בחדר המקור, נקבע ערך זמן ההדהוד.

הערכת שיעור בידוד מחיצת המבנה מפני קול נישא באוויר (הנקרא: חישוב הפרש הרמות המתוקנן ומשוקלל), מתבצעת עפ' התקן הישראלי ת"י 985, חלק 1, ממאי 1986 .
התוצאות  שהתקבלו ממדידות הבידוד האקוסטי בשלב הקודם, מעובדות עפ' האמור בתקנים ת"י 1034 חלק 4, ו- ת"י 985 חלק 1 (הכנסת גורם תיקון להפרש בין רמות לחץ הקול הנמדדות בחדר שידור הרעש ובחדר קליטת הקול).

תוצאת ערכי הבידוד האקוסטי של הקירות שמתקבלת מהבדיקה האקוסטית, צריכה לעמוד בדרישות התקן ת"י-1004. כלומר: אינדקס הבידוד האקוסטי של הקיר הנבדק (DnT,w) שמתקבל מהשלבים הקודמים בבדיקה האקוסטית, מושווה לערך המינימאלי הנדרש על פי המפורט בתקן הישראלי ת"י-1004.

תקנים אקוסטים בתחום האקוסטיקה והבידוד האקוסטי.

  התקן ת"י 1004, חלק 1: בידוד אקוסטי בבנייני מגורים, קירות ותקרות (רצפות) בין דירות (מאי 1996) מגדיר את ערכי הבידוד האקוסטי בפני קול נישא באוויר של קירות הפרדה בין דירות.

  ת"י 1034, חלק 4, מספטמבר 1980: "אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בנין - מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר בין חדרים".
בתק אקוסטי זה מופיעה שיטת המדידה שנועדה לקבוע האם ערכי הבידוד של הקירות עומדים בדרישות התקן ת"י-1004 . בנוסף, נמצאת הדרישה בתקן אקוסטי זה , להכנסת גורם תיקון להפרש בין רמות לחץ הקול הנמדדות בחדר השידור ובחדר הקליטה.

  תקן ישראלי ת"י 985, חלק 1, ממאי 1986: "אקוסטיקה: הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בנין - בידוד בניינים ואלמנטי הפנים שלהם מפני קול נישא באוויר".
בתקן אקוסטי זה מופיע חישוב הפרש הרמות המתוקנן ומשוקלל, DnT,w, שהוא האינדקס החד-מספרי להערכת שיעור הבידוד של המחיצה מפני קול נישא באוויר.

מן הראוי לציין שעל פי התקנים האקוסטים חלה חובה לבצע את בדיקות האקוסטיות ע"י מומחה אקוסטיקה מוסמך- בעל הסמכת ISO17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות! אתרוג אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת לבדיקות אלו. (מספר מעבדה 320).