תסקיר סביבה אקוסטי.

ייעוץ אקוסטי לתב"ע-

יועץ אקוסטיקה הכנת תסקירים אקוסטיים עבור היתר בניה, מדידות רעש לקבלת טופס 4, מומחיות לסיוע בהתנגדויות לתב"ע לתביעות מטרדי רעש בהתאם לסעיף 197 ירידת ערך מקרקעין.

סקר חיזוי רעש-

יועץ אקוסטי לביצוע חיזוי מפלסי רעש, הערכת מפלסי דציבלים, חיזוי התפשטות רעש, סימולציות רעש.

חוות דעת אקוסטית לביהמ"ש-

מתן עדות מומחה לאקוסטיקה כולל מומחה מכריע  מטעם ביהמ"ש. הכנת חוו"ד משפטית בתחום הרעש והאקוסטיקה. מתן חוו"ד נגדית בתחומי הרעש והאקוסטיקה.

תסקיר אקוסטי

יועץ אקוסטיקה לביצוע סקר מפלסי רעש חזויים והכנת נספח אקוסטי בהתאם לדרישות התסקיר הסביבתי האקוסטי של המשרד להגנת הסביבה.
כגון: תסקיר רעש למבני מגורים, תסקיר אקוסטי למבני משרדים, תסקיר אקוסטי למבני תעשיה, תסקיר אקוסטי לקבלת היתר לבניית בריכת שחיה, תסקיר אקוסטי למפלסי רעש צפויים ממטווח ירי, ועוד.

ייצוג מול הרשויות-

ייצוג של היזמים מול הרשויות לקידום ההיתרים בנושאי סביבה ואקוסטיקה ע"י יועץ אקוסטיקה. כולל וועדות תכנון, וועדות ערר וכדו'.


קרא עוד