מדידת  מפלס רעש. מדידת רעש דציבלים. מודד רעש.

 מדידת רעש מזגן-

מדידת רעש מזגנים, מערכות מיזוג אוויר ומפוחים. מבוצעת בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן, והחוק למניעת מפגעים התשכ"א.

ניטור רעש מגן ילדים -

מדידות מפלסי רעש מגן ילדים . כולל הקמת תחנת ניטור רעש לאורך כל שעות פעילות הגן.

רעש מוסיקה ורעש מכלי נגינה-

מדידת רעש תופים, רעש פסנתר, רעש מוסיקה- וכל מטרד רעש אחר. 

מדידות רעש דציבלים מאולם ארועים-

ניטור מפלסי רעש מאולמות שמחה. מדידת מטרדי רעש ממקומות בילוי.

 מדידת רעש כלבים ורעש בע"ח-

מדידת  מטרדי רעש מבע"ח שונים: רעש כלבים, רעש תוכים, רעש תרנגולות ועוד.


קרא עוד