תסקיר אקוסטי: מדידות רעש כבישים, רעש רכבות, רעש מטוסים.

סקר רעש כבישים

מדידת  מפלסי רעש כבישים עפ' הקריטריונים האקוסטיים שקבעה הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים. מדידת רעש מכביש מבוצעת לאורך 3 שעות ומעלה, וכוללת את שעות העומס עפ' הנחיות הוועדה.
משרדנו מבצע הערכת המטרד האקוסטי לצורך דוח שמאי. אנו מתקינים תחנת ניטור רעש למשך שבועות וחודשים , כולל התראות מפלסי רעש וחריגות דרך האינטרנט כולל חיווי ואפשרות שמיעה באודיו של מפלסי הרעש

סקר רעש רכבות

- מדידות רעש מרכבות מתבצעת בהתאם לתקן ISO 1996 חלק 2, והמלצת המשרד להג"ס לקריטריונים לרעש מתנועת רכבות.  אנו מתקינים תחנת ניטור רעש למשך שבועות וחודשים , כולל התראות מפלסי רעש וחריגות דרך האינטרנט כולל חיווי ואפשרות שמיעה באודיו של מפלסי הרעש

רעש מטוסים -

מדידת האקלים האקוסטי מרעש מטוסים בהתאם לסולם Ldn והשוואתו לתמ"א 4/2 (מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים) , וכן להוראות חוק הטיס, התשע"א - 2011, התקנות למניעת רעש בלתי סביר התש"ן והחוק למניעת מפגעים.  אנו מתקינים תחנת ניטור רעש למשך שבועות וחודשים , כולל התראות מפלסי רעש וחריגות דרך האינטרנט כולל חיווי ואפשרות שמיעה באודיו של מפלסי הרעש


קרא עוד