בדק בית, בדיקת ליקויי אקוסטיקה. בודק אקוסטיקה.

מעבדה מוסמכת לביצוע מדידות אקוסטיקת מבנים לתקן  ISO/IEC 17025 על ידי  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

, וכן הסמכה לבדיקות אקוסטיקת מבנים ע"י ה- IOA: Institute Of Acoustics

בדיקה אקוסטית - קול הולם

- בדיקת התקינות האקוסטית  בצמד רצפה-תקרה (מצלול גוף). עמידה בתקן ישראלי 1004 חלק 1. מיועד למקרים של שמיעת רעש נקישות וגרירות מכיוון התקרה בשל בידוד אקוסטי לקוי בצמד רצפה/ תקרה.

בדיקת אקוסטיקה- קול נישא באוויר

בדיקת תקינות אקוסטיקה של קירות בהתאם לתקן ישראלי 1004 חלק 1בין דירות. מיועד למקרים של שמיעת קולות כגון  דיבור ומוסיקה מהשכנים, בשל בידוד אקוסטי לקוי .

מדידת לחץ קול רעש צנרת וקבועי אינסטלציה-

מדידות רעש צנרת, רעש משאבות מים ורעש מקבועי אינסטלציה. בהתאם לתקן ישראלי 1004 חלק 4. מיועד למקרים של שמיעת הורדת מים באסלה, רעש זרימת מים כיור ומקלחות, רעש משאבות מים ומשאבות חום.

בדיקת רעש מעלית-

ביצוע מדידת רעש לצורך בדיקת עמידת מפלסי הרעש ממעלית בתקן ישראלי בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות 1004 חלק 3.


קרא עוד